Tuszów Narodowy:  „ MŁODZI WSPANIALI” w Gminie Tuszów Narodowy”.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

 

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 dokonano podsumowania konkursu: „ Młodzi Wspaniali” w gminie Tuszów Narodowy.  Laureatem konkursu: „ Młodzi Wspaniali”   w zakresie osiągnięć edukacyjnych  zostali uczniowie, którzy uzyskali w danym roku szkolnym średnią z ocen co najmniej 5,0 dla uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych i co najmniej 4,9 dla uczniów kl. VII – VIII  szkół podstawowych oraz otrzymali wzorową ocenę z zachowania i  uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego o charakterze edukacyjnym na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub uzyskali miejsca od I – III  w konkursach szczebla powiatowego.

Gratuluję wszystkim uczniom i ich rodzicom. Był to trudny rok z uwagi na panującą pandemię koronawirusa COVID-19. Wasza bardzo ciężka praca, za którą chcę Wam podziękować zostaje nagrodzona. Jestem z Was dumny i cieszę się, że w naszej gminie mamy tak wspaniałych i uzdolnionych  uczniów – mówił wójt gminy  Andrzej Głaz w czasie uroczystego spotkania.

 

Dodatkowo poza konkursem Wójt Gminy Tuszów Narodowy wyróżnił uczniów klas I – III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszowie Narodowym za wysokie osiągnięcia matematyczne oraz osiągnięcie plastyczne.

Ponadto  przyznano   84 stypendia naukowe dla wszystkich uczniów z kl. IV – VIII, za średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowe zachowanie w roku szkolnym 2020/2021.

Tomasz Łępa