Trześń, Sandomierz: Artysta Jan Puk uhonorowany “Gwiozdo Łowicko”.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Artysta ludowy Jan Puk z Trześni został uhonorowany “Gwiozdo Łowicko”. To doroczna nagroda przyznawana od 11 lat przez władze Łowicza w postaci pamiątkowej tablicy ze wzorem łowickiej wycinanki, wykonanej z hartowanego szkła i wmurowanej w chodnik na Placu Starego Rynku w Łowiczu.

O nagrodę dla trześniowskiego artysty wnioskowało Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, którego dyrektor dr Dominik Kacper Płaza w imieniu artysty odebrał wyróżnienie. Jak mówi tablica to nie jedyne wyróżnienie:

Czym wyróżnienie jest dla Jana Puka, który w tym roku obchodzi 35-lecie swojej pracy twórczej i współpracy z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu?

Jan Puk nie jest w stanie zliczyć wykonanych przez siebie w tym czasie prac:

„Gwiozdę Łowicko” może otrzymać osoba fizyczna lub prawna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej np. rzeźby, pieśni ludowej, tańca, koronkarstwa, malarstwa, garncarstwa, tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, plastyki obrzędowej, plastyki zdobniczej, wycinankarstwa czy sztuki kulinarnej. Z wnioskiem o nadanie Gwiozdy mogą wystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe, organy jednostek samorządu terytorialnego, lokalne media, instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno-kulturalne oraz inne podmioty prowadzące działalność kulturalną.

Joanna Sarwa