Trójca-Zawichost: O skarbach odkrytych w Trójcy – dr Marek Florek.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Trzeci skarb odkryto podczas prac archeologicznych w Trójcy-Zawichoście. W tym roku natrafiono na dwa cenne znaleziska.

O szczegółach mówi dr Marek Florek z sandomierskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej:

Skarby znaleziono na terenie wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego o nazwie Trójca, będącej niegdyś przedmieściem Zawichostu a obecnie jego częścią. Jej znaczenie w okresie budowy struktur państwa piastowskiego, do tej pory nie zostało dokładnie określone, natomiast wśród archeologów i historyków budzi liczne, najczęściej rozbieżne hipotezy.

W trakcie prac eksploracyjnych za pomocą wykrywaczy metali prowadzonych przez eksploratorów z Nadwiślańskiej Grupy Poszukiwawczej ‚SZANSA’ odkryto liczne, interesujące zabytki, które być może pozwolą wyjaśnić znaczenie i historię Trójcy-Zawichostu. Najważniejszym z nich jest właśnie depozyt monet piastowskich z Trójcy.

Joanna Sarwa