Tarnobrzeg. Zmieni się harmonogram dyżurowania aptek.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Od najbliższego poniedziałku w Tarnobrzegu zmieni się sposób dyżurowania aptek z tygodniowego na dobowy.

Tłumaczy Katarzyna Chudzik z Wydziału Edukacji,Zdrowia, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega.

W Tarnobrzegu rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych określa stosowna uchwała Rady Miasta.

Na terenie miasta Tarnobrzega funkcjonuje 21 aptek. W harmonogramie dyżurów ujętych jest 19 placówek. Dwie apteki nie dyżurują ze względu na lokalizacje i trudności w dostaniu się do nich w porze nocnej. To apteki w Machowie i Wielowsi.

Obowiązujący harmonogram dyżurów aptek dostępny jest na stronie internetowej miasta Tarnobrzeg w zakładce – dla mieszkańca- zdrowie-dyżury aptek. Informacje o dyżurach widnieją też na witrynach wszystkich aptek.

Na mocy ustawy Prawo farmaceutyczne organy samorządowe mają obowiązek zapewnienia dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.