Tarnobrzeg. Zmiany w policji.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu od dziś pracuje w Rzeszowie.  Młodszy inspektor  Stanisław Sekuła został pełniącym obowiązki zastępcy Komendanta Wojewódzkiego  Policji. Tarnobrzeską policją będzie kierował  nadkomisarz  Marek Pietrykowski.

Dziś  Komendant Główny Policji generał  inspektor Jarosław Szymczyk, na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinspektora  Henryka Moskwy, obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie powierzył młodszemu inspektorowi  Stanisławowi Sekule. Będzie on nadzorował pion logistyczny.

Młodszy inspektor  Stanisław Sekuła zarządzał  Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu ponad trzy lata. Z policją związany jest od 22 lat.

Obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu powierzono I zastępcy nadkomisarzowi  Markowi Pietrykowskiemu.

Nadkomisarz  Marek Pietrykowski  z tarnobrzeską policją jest związany od 23 lat.

Od lewej: nadkomisarz  Marek Pietrykowski, młodszy inspektor  Stanisław Sekuła.