Tarnobrzeg. Zmarła wybitna geolog. M.in. jej miasto zawdzięcza odkrycie złóż siarki.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dziś w nocy, w Warszawie,  w wieku 104 lat zmarła docent,  doktor habilitowana Katarzyna Pawłowska. Wybitnej geolog i jej mężowi również geologowi, geofizykowi, Stanisławowi Pawłowskiemu, Tarnobrzeg zawdzięcza odkrycie złóż siarki.

Mówi dyrektor Muzeum Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu, Adam Wójcik – Łużycki.

Katarzyna Pawłowska kilka lat temu przekazała Tarnobrzegowi liczne pamiątki związane z przetwórstwem siarki.

Adam Wójcik – Łużycki wraz  z informacją o śmierci Katarzyny Pawłowskiej otrzymał wiadomość, że zdecydowała ona o przekazaniu również innych własnych pamiątek siarkowych do Muzeum Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu.

Katarzyna Pawłowska w 2003 roku została odznaczona najwyższym tarnobrzeskim odznaczeniem, medalem Sigillum Civis Virtuti,  Pieczęcią Cnoty Obywatelskiej. W 2013 roku otrzymała tytuł  „Honorowego Obywatela Miasta Tarnobrzega”. Była  najstarszym emerytowanym pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego.

Jej ojciec, Jan Czarnocki, był wybitnym badaczem geologii regionu świętokrzyskiego i dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego w latach 1947-1951.

Fot. Państwowy Instytut Geologiczny.