Tarnobrzeg. Zegar na wieży Zamku Dzikowskiego wpisany do rejestru zabytków.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zegar na wieży Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu wpisano do rejestru zabytków ruchomych województwa podkarpackiego. Zabieg ten stanowi krok do uruchomienia nieczynnego dziś mechanizmu odmierzającego czas. Zapis w rejestrze otwiera możliwości pozyskiwania funduszy na ten cel.

Zegar został skonstruowany w 1930 roku w nieistniejącej od ponad 80 lat  Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza z Krosna. Zainstalowała go firma ‚Royal’ z Krakowa po odbudowie zamku zniszczonego w wyniku pożaru.

Obecnie zegar nie działa ze względu na zużycie pewnych części mechanizmu i braku kilku jego elementów. Tarcza zegara nie jest oryginalna. Została zmieniona  w czasie remontu zakończonego w  2011 roku. Cyferblat sprzed tej daty również był wtórny. Mimo tego czasomierz został wpisany do rejestru w całości.

Mówi inspektor ochrony  zabytków ruchomych  w  Tarnobrzeskiej Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Mateusz Załuska.

O wpis zegara do  rejestru zabytków ruchomych województwa podkarpackiego wystąpił prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek z inicjatywy dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega,Tadeusza Zycha.

Każdy obiekt wpisywany do takiego rejestru musi spełniać warunki pod kątem merytorycznym. Jego  walory historyczne, naukowe czy artystyczne muszą być na tyle duże, żeby uznać, że zachowanie, w tym wypadku zegara, leży w interesie społecznym.

Zabytek znajdujący się  w rejestrze jest  objęty ochroną prawną i wszelkie działania przy nim muszą być konsultowane z konserwatorem.