Tarnobrzeg. Wyzwania współczesnego rynku pracy.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Konferencja pod tytułem  „Wyzwania współczesnego rynku pracy” odbyła się dziś w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu.  Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach partnerstwa lokalnego na rzecz aktywizacji tarnobrzeskiego rynku pracy.

Wydarzenie rozpoczęto od odznaczenia 20 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu medalami za długoletnią prace w instytucji. W ten sposób uczczono 100-lecie powołania publicznych służb zatrudnienia.

Następnie w trakcie  konferencji wygłoszone zostały wykłady.

Mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, Teresa Huńka.

Na spotkaniu nie zbrakło treści związanych  z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.  Organizatorami przedsięwzięcia były: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, Urząd Miasta Tarnobrzega oraz Powiatowy Urząd pracy w Tarnobrzegu.