Tarnobrzeg. Wspieraj seniora

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Miasto Tarnobrzeg zamierza przystąpić do rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Jest także elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły. – Celem modułu pierwszego jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie następujących usług – tłumaczy Agnieszka Orłowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

Celem modułu drugiego jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Zgłoszenia osób w wieku od 65 lat do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” przyjmowane są do 26 stycznia do godziny 12 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Można to zrobić osobiście, poprzez osoby bliskie, telefonicznie pod numer 15 823 07 38 wew. 301 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mopr@mopr.pl. W zeszłym roku w Tarnobrzegu z tego programu skorzystało ponad sto osób.

(zdjęcie ilustracyjne / pixabay)