Tarnobrzeg. Woda w SP 10 nadaje się do spożycia.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Woda  w kranach Szkoły Podstawowej numer 10 w Tarnobrzegu jest w porządku. Dziś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu wydał komunikat o tym, że nadaje się do spożycia przez ludzi. Poinformowała spółka Tarnobrzeskie Wodociągi.  W próbkach pobranych 17 i 18 czerwca nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych w tym  w zakresie bakterii grupy coli.

Wcześniejsza decyzja Sanepidu o nieprzydatności wody do spożycia dotyczyła tylko budynku przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10 i miała charakter lokalny. Woda do badań pobierana jest z instalacji wewnętrznej.

W związku z decyzją SANEPIDU Tarnobrzeskie Wodociągi  przeprowadziły   dezynfekcję i płukanie instalacji wewnętrznej  w Szkole Podstawowej numer 10.

W wiadomości z Tarnobrzeskich Wodociągów czytamy, że woda dostarczana przez spółkę do wodociągu miejskiego przez cały czas była przydatna do spożycia i  spełniała wytyczne Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z posiadanymi wynikami laboratorium spółki i laboratorium zewnętrznego SGS woda wychodząca ze Stacji Uzdatniania Wody w Jeziórku spełniała wszystkie wymagania.

 W minioną sobotę i niedzielę do spółki nadeszły wstępne wyniki badań z SANEPIDU, laboratorium spółki i laboratorium SGS, które potwierdziły, że w próbkach wody pobranych w dniu 17 i 18 czerwca nie stwierdzono bakterii, a woda dostarczana przez spółkę jest zdatna do spożycia.

Przypomnijmy   w ubiegłym tygodniu tarnobrzeski SANEPID podał do wiadomości, że  w próbkach wody pobranych z „Dziesiątki” 15 czerwca wykryto bakterię  z grupy  coli  w liczbie przekraczającej normy.