Tarnobrzeg. Wniosek o upadłość TTBS w sądzie. „Jesteśmy przekonani, że zostanie oddalony”.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wniosek o ogłoszenie upadłości Tarnobrzeskiego Towarzystwa Społecznego wpłynął do Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Wraz z nim dokument o zabezpieczenie majątku dłużnika.  O upadłość zawnioskowało konsorcjum firm MarCom i PRIB Tarnów. Wykonawca bloku przy ulicy Świętej Barbary 9b jest w sporze z TTBS. Chce otrzymać należne mu wynagrodzenie. Spółka miejska z kolei domaga się zapłaty kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania inwestycji. Kwota sporna wynosi w tej chwili dwa miliony złotych i przekracza wysokość gratyfikacji dla głównego wykonawcy. 

– Jest to zagranie nieuczciwe i wniosek złożony w złej wierze – stwierdził dziś podczas konferencji prasowej prokurent TTBS Łukasz Mędrykowski.

$201905\lol.MP3

TTBS realizując inwestycje korzysta  z kredytów. – O zaistniałej sytuacji rozmawiamy z przedstawicielami banków -powiedział prezes TTBS, Bogdan Bajorski.

Sąd wyznaczył TTBS-owi tak zwanego nadzorcę sądowego, który monitoruje sytuację w spółce.

Dodatkowo w Tarnobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego trwa kontrola zlecona przez prezydenta miasta i audyt prawny zlecony przez TTBS. Wyniki przed wakacjami.