Tarnobrzeg. Więcej za śmieci.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

29 złotych miesięcznie od osoby za odbiór segregowanych odpadów komunalnych zapłacą tarnobrzeżanie od lipca. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni podczas dzisiejszej sesji miejskiej.

Pierwotny projekt uchwały zakładał stawkę w wysokości 30 złotych od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Grupa radnych z Klubów Wspólny Tarnobrzeg i Razem dla Tarnobrzega złożyła poprawkę zakładającą opłatę o złotówkę niższą.

Podczas dyskusji radny Waldemar Szwedo poruszył złożoność problemu wynikającego z faktu, że nie wszyscy mieszkańcy sortują śmieci choć wszyscy płacą po równo.

Radny Kamil Kalinka.

Do sprawy odniósł się naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Tarnobrzega, Piotr Pawlik.

Do prezydium rady miasta wpłynęła jeszcze jedna poprawka dotycząca zwolnienia od stawki opłaty mieszkańców budownictwa jednorodzinnego, którzy kompostują bioodpady na własnych posesjach. Główny projekt uchwały zakładał upust w wysokości jednego złotego od stawki za odbiór śmieci. Nowy zapis, którego radni nie przyjęli zakładał cztery złote ulgi. W tej kwestii głos zabrał radny Marian Zioło.

Tarnobrzeżanie obecnie płacą 18 złotych za odpady segregowane.