Tarnobrzeg. Wiceminister finansów z wizytą w Państwowej Uczelni Zawodowej.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wiceminister finansów Sebastian Skuza gościł w piątek w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. Wizyta była odpowiedzią na zaproszenie władz uczelni. Sekretarz stanu zapoznał się z działalnością PUZ oraz z planami dotyczącymi jej dalszego rozwoju.

Wiceminister Skuza podkreślił, że  szkolnictwo zawodowe w Polsce wypełnia lukę jeżeli chodzi o kształcenie w aspekcie praktycznym i uzupełnianie niedoborów rynku pracy. Odniósł się do funkcjonowania tarnobrzeskiej PUZ.

W siedzibie uczelni przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego wiceminister uczestniczył w spotkaniu, w którym wzięli udział między innymi  samorządowcy z regionu. Rektor tarnobrzeskiej PUZ Anna Szylar przypomniała zebranym jak uczelnia rozwijała się na przestrzeni minionych 21 lat. Mówiła również o nowych kierunkach, które uczelnia uruchomiła  między innymi o pielęgniarstwie i psychologii. Rektor wspomniała o kolejnym kierunku, który wystartuje jeszcze w tym roku.

Do słów rektor Anny Szylar odniósł się prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Uczestnicząca w spotkaniu wicemarszałek Podkarpacia Ewa Draus zaznaczyła, że szkolnictwo wyższe zostało ujęte w planach finansowych województwa na najbliższe lata.

Na koniec starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł zwrócił się do wiceministra finansów Sebastiana Skuzy.

Po spotkaniu w Państwowej Uczelni Zawodowej wiceminister wraz z władzami uczelni udał się do Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega z siedzibą  w Zamku Dzikowskim gdzie obejrzał pozyskany przez miasto bogaty zbiór niezwykle cennych dzieł sztuki – Kolekcję Dzikowską.