Tarnobrzeg. W SP 9 głośno czytają dzieciom.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Rozbudza ciekawości świata, wzbogaca słownictwo, rozwija wyobraźnię, ćwiczy koncentrację i umiejętność słuchania, pogłębia więzi. Zalet głośnego czytania dzieciom jest o wiele więcej. Wiedząc o tym nauczyciele ze Szkoły Podstawowej numer 9 regularnie organizują dla dzieci  z młodszych klas spotkania, podczas których zaproszeni goście czytają uczniom bajki.

Mówi nauczycielka klas I-III w „Dziewiątce” Anita Walczyk.

Pierwszoklasiści lubią książki. Czytają im bliscy ,a niektórzy czytają już sami.

Uczniom z „Dziewiątki” czytała między innymi nasza redakcyjna koleżanka, Ewa Wójcik Lis.