Tarnobrzeg. W rocznicę wypędzenia żydowskich mieszkańców z miasta.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W najbliższy poniedziałek, 3 października, w Tarnobrzegu odbędzie się spotkanie w rocznicę wypędzenia żydowskich mieszkańców z miasta.

O godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie na Cmentarzu Żydowskim, a następnie uczestnicy przejdą pod dawną synagogę – dziś budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam, pod pamiątkową tablicą zostaną zapalone znicze. Potem zebrani wejdą do budynku, gdzie nastąpi otwarcie Tarnobrzeskiej Szafy Pamięci, w której złożone zostaną teczki z nazwiskami w języku polskim i hebrajskim dawnych żydowskich mieszkańców.

Tę inicjatywę Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego wsparli: Miejska Biblioteka Publiczna, Tarnobrzeski Dom Kultury oraz wolontariuszki: Justyna Uchańska i Renata Domka. Środki na jej realizację pochodzą z dotacji Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Gośćmi wydarzenia będą także przedstawiciele Muzeum POLIN z Warszawy, którzy przeprowadzą warsztaty dla tarnobrzeskich uczniów.

2 października 1939 roku w Tarnobrzegu rozpoczęła się zagłada Żydów, którzy wówczas stanowili 40% ludności miasta. Zgromadzono ich na dzisiejszym Placu Bartosza Głowackiego. Ogołocono z kosztowności i rzeczy wartościowych. Tych, którzy nie byli w stanie iść, rozstrzelano. Pozostałych uformowano w kolumnę i poprowadzono w kierunku Sanu, rzeki która w myśl porozumień paktu Ribbentrop-Mołotow była granicą pomiędzy okupacją niemiecką a sowiecką.