Tarnobrzeg. Trzy PSZOK-i. W jednym nowość.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od kwietnia działają na terenie Tarnobrzega. Zlokalizowane są przy ulicach: Rusinowskiego 1, Fabrycznej 8 oraz przy Sienkiewicza 171. Funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, w soboty od 8.00 do 14.00.

Nowością jest też powstały w PSZOK-u przy ulicy Rusinowskiego kącik używanych rzeczy  i  Kącik Napraw.

Mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Tarnobrzega, Piotr Pawlik.

Kącik napraw to gratka  dla mieszkańców, którzy lubią pomajsterkować. Na miejscu są do dyspozycji podstawowe narzędzia.

Do  Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać e odpady komunalne takie jak między innymi: opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z drewna, metalu, szkła,  opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, puszki po farbach i aerozolach,  odpady wielkogabarytowe, a także odpady budowlane i rozbiórkowe. Należy pamiętać, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej.

W tarnobrzeskich Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane są odpady wyłącznie od mieszkańców miasta. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów należy organizować  we własnym zakresie i na własny koszt.