Tarnobrzeg. Tarnobrzeskie Wodociągi zakończyły kolejne ważne dla miasta zadanie. To część dużego projektu.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dostęp do wysokiej jakości wody pitnej, poprawa standardu życia mieszkańców poprzez modernizację systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, poprawa stanu środowiska naturalnego. Takie są między innymi cele  dużego projektu realizowanego od ubiegłego roku przez Tarnobrzeskie Wodociągi. Właśnie zakończył się jego kolejny etap, zadanie pod nazwą „Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta”.

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano ponad kilometrowy odcinek kanalizacji  w ciągu ulicy Chrobaka na osiedlu Mokrzyszów, ale nie tylko.

Dziś na spotkaniu  w Urzędzie Miasta, mówił o tym prezes Tarnobrzeskich Wodociągów, Antonii Sikoń.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod, mieszkańcy Tarnobrzega praktycznie nie odczuli prac remontowych. Odbiór ścieków nie był wstrzymywany, a czysta woda płynęła  z kranów bez przerw.  Jedyne niedogodności mogli mieć użytkownicy dróg.

Wartość wykonanego zadania, to 10 milionów złotych. Wartość całego projektu „ Gospodarka wodno – ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II”, to przeszło 75 milionów. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja ma się zakończyć w kwietniu 2020 roku.