Tarnobrzeg: Szpital wznowił odwiedziny – pod pewnymi warunkami

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

W Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu zostały przywrócone odwiedziny u hospitalizowanych pacjentów.

Pacjenta może odwiedzić jedna osoba, która zobowiązana jest do przestrzegania zasad higieny: dezynfekcji rąk oraz założenia maseczki na twarz.
Osoba odwiedzająca musi okazać zaświadczenie o szczepieniu, lub ujemny wynik testu PCR z ostatnich 48 godzin, lubunijny certyfikat Covid.
Odwiedziny na Oddziałach odbywają się zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem:
Oddział Reumatologiczny:
– środy: od 16.00 do 17.00
– soboty i niedziele: od 14.00 do 16.00
Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii:
– środy: od 14.00 do 16.00
– niedziele: od 14.00 do 16.00
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej:
– od poniedziałku do niedzieli: od 14.00 do 16.00
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym:
– od poniedziałku do niedzieli: od 14.00 do 16.00
Oddział Kardiologiczny z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym:
– od poniedziałku do niedzieli: od 14.00 do 18.00
Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej:
– od poniedziałku do niedzieli: od 15.00 do 17.00
Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Patologii Ciąży:
– od poniedziałku do niedzieli: od 10.00 do 11.00 i od 16.00 do 17.00
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
– odwiedziny po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału lub Lekarzem Dyżurnym
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu:
– odwiedziny po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału lub Lekarzem Dyżurnym
Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowej
– w oddziale z dzieckiem może przebywać całodobowo jedna osoba (rodzic/opiekun)
Oddział Pediatryczny:
– w oddziale z dzieckiem może przebywać całodobowo jedna osoba (rodzic/opiekun)
Oddział Okulistyczny:
– od poniedziałku do niedzieli: od 16.00 do 17.00
Oddział Onkologii Klinicznej – Centrum Onkologiczne:
– u pacjentów, których hospitalizacja trwa powyżej czterech dni, oraz u pacjentów w stanie terminalnym – od poniedziałku do niedzieli: od 16.00 do 18.00
Szpitalny Oddział Ratunkowy:
– pacjentowi może towarzyszyć jedna osoba.