Tarnobrzeg. Szczegóły reorganizacji w Urzędzie Miasta.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Znane są nazwiska osób, które kierować będą wydziałami Urzędu Miasta Tarnobrzega po zmianach organizacyjnych  w tej instytucji.

Mówi rzecznik prezydenta Tarnobrzega, Wojciech Lis.

Przestał istnieć Wydział Promocji Sportu i Kultury. Wydział Edukacji i Zdrowia poszerzył się o nowe zadania z zakresu sportu, kultury oraz turystyki i obecnie jest to Wydział Edukacji Zdrowia Sportu i Kultury, a jego naczelnikiem został Tomasz Krawczuk.

Połączone zostały również wydziały: Spraw Obywatelskich oraz Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tworząc jeden wydział: Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, którego naczelnikiem została Danuta Papiernik. Jej pełniącym obowiązki zastępcy Przemysław Rawski.

Połączone zostały również Wydziały: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Rolnictwa i Środowiska, tworząc wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska z kierującym nim naczelnikiem Piotrem Pawlikiem.

Zlikwidowano Wydział Organizacyjny,  a utworzono Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej, który zajmie się między innymi współpracą z organizacjami pozarządowymi. Tu pełniącym obowiązki  naczelnika został Robert Chrząstek.

Zadania kadrowe przeniesione zostały do nowo utworzonego Biura Kadr i Promocji Zatrudnienia, którego p.o. kierownika została Agnieszka Kopeć.

Od dziś osobą pełniącą obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w Tarnobrzegu jest Robert Kędziora, który zastąpił na tym stanowisku Piotra Sawę.

Również  z dniem dzisiejszym pełniącą obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, decyzją prezydenta Dariusza Bożka jest Liliana Lewińska. Dotychczasowa dyrektor MOPR Elżbieta Miernik-Krukurka  została oddelegowana na stanowisko kierownika Zespołu Pieczy Zastępczej.