Tarnobrzeg. Symbol miasta odzyskał blask.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Symbol Tarnobrzega odzyskał blask.  Zakończyły się prace renowacyjne pomnika Bartosza Głowackiego. Monument został wykonany  1904 roku. Wykonawca prac konserwatorskich, Roman Dawidziak z firmy ‚Ars Restauro’ podkreślił rangę obiektu.

Pomnik jest wykonany z dwóch rodzajów naturalnej skały: piaskowca kieleckiego oraz wapienia pińczowskiego. Na przestrzeni lat był kilkukrotnie dewastowany. Czas sprawił, że uległ degradacji.

W ramach remontu i konserwacji Bartosza Głowackiego wzmocniono fragmenty, które się osypywały. Rzeźba i cokół zostały oczyszczone z zanieczyszczeń. Usunięto wadliwie założone uzupełnienia, wypełniono ubytki. Konserwacji poddano wszystkie elementy żelazne: kosę, klamry oraz połączenia. Został przeprowadzony zabieg zabezpieczający pomnik przed bezpośrednim oddziaływaniem wody. Wymieniono zewnętrzne oświetlenie pomnika. Kosz renowacji wyniósł 90 tysięcy złotych.