Tarnobrzeg. Świętowali Dzień Seniora.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dzień Seniora świętowali uczestnicy Domów Dziennego Pobytu z Tarnobrzega, Mielca, Ropczyc i Dębicy. 130-osobowa grupa „starszej młodzieży” bawiła się w Środowiskowym Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Organizatorem przedsięwzięcia był Dom Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu.

Mówi kierownik placówki, Krzysztof Kowalczyk.

W programie wydarzenia prym wiodły tańce. W przerwach od muzyki seniorzy czas umilali sobie żartami i śpiewem. Imprezę rozpoczęto odczytaniem wiersza Alicji Młynarczyk z DDP w Tarnobrzegu. Odśpiewano sto lat najstarszej uczestniczce spotkania, 95-letniej Stanisławie Błasiak. Nie zabrakło poczęstunki i życzeń dla zebranych od zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele tarnobrzeskiego samorządu i różnych instytucji.

Zapotrzebowanie na inicjatywy skierowane do seniorów jest ogromne. Potwierdza kierownik DDP Krzysztof Kowalczyk. Jego zdaniem domy dziennego pobytu i punkty, w których osoby starsze mogłyby się spotykać powinny powstawać jak grzyby po deszczu. W samym Tarnobrzegu kolejka oczekujących na przyjęcie do DDP liczy 140 osób.

Uczestnikami domów dziennego pobytu są osoby starsze.  Działalność placówki  koncentruje się wokół integracji osób ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie różnego typu zajęć.