Tarnobrzeg. Światowy Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

9 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Ligi Ochrony Przyrody. Ponad 90-letnia, najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce od 42 lat ma swoje struktury w Tarnobrzegu. Początki tarnobrzeskiej LOP sięgają 1975 roku.

Mówi wiceprezes Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu, Janusz Wepsięć.

Na przestrzeni minionych lat tarnobrzeska LOP zrealizowała szereg działań na rzecz dbałości o naszą florę i faunę.

Wśród najbardziej znaczących działań LOP w Tarnobrzegu należą: montaż koszy dla sów uszatek na tarnobrzeskim osiedlu Przywiśle, pielęgnacja bocianich gniazd w gminach powiatu tarnobrzeskiego, tworzenie ścieżek edukacyjnych w tym w Parku Dzikowskim czy szlaku pomników przyrody w Baranowie Sandomierskim. LOP kibicuje utworzeniu Rezerwatu Doliny Rzeki Smarkata, działa na rzecz ochrony Lasu Zwierzynieckiego w Tarnobrzegu. Od ponad 30 lat

organizuje Festiwal Piosenki Ekologicznej.