Tarnobrzeg. Świąteczne paczki dla potrzebujących.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

400 paczek z produktami żywnościowymi trafi do osób potrzebujących z Tarnobrzega, w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie. Mieszkańcy, którym udzielona zostanie taka forma wsparcia, zostaną wytypowani przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

Mówi dyrektorka instytucji, Liliana Lewińska.

W Tarnobrzegu rokrocznie przed świętami organizowana była Wigilia Miejska. Podczas wydarzenia osoby samotne mogły usiąść do stołu w towarzystwie innych. Ze względu na pandemię tym razem tak się nie stanie.

Mówi prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.

Paczki dla osób potrzebujących dystrybuowane będą przez pracowników socjalnych przy wsparciu strażaków ochotników. W inicjatywę włączył się Tarnobrzeski Bank Żywności.

Na zdjęciu dyrektor MOPR, Liliana Lewińska.