Tarnobrzeg. Strefy dla petentów.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Strefy dostępne dla interesantów zostały wyznaczone na parterze budynku Urzędu Miasta Tarnobrzegu przy ulicy Mickiewicza 7. Do części urzędu mieszczącego się w budynku przy Kościuszki 32 petenci nie mają wstępu.

Mówi rzecznik prasowy tarnobrzeskiego magistratu, Wojciech Lis.

W dni robocze, w godzinach od 12.00 do 12.30 będzie przeprowadzana dezynfekcja, w pomieszczeniach, w których obsługiwani są Interesanci. W tym czasie nie będą oni obsługiwani.

Warto zaznaczyć, że ze względu na trwającą pandemię osobista wizyta w urzędzie jest możliwa jedynie w najpilniejszych sprawach. Kontakt z magistratem nadal zaleca się za pomocą platformy e-PUAP, poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefoniczny, a także – w miarę możliwości –

dokonywanie płatności przelewem.

W mniej pilnych sprawach korespondencje kierowaną do Urzędu Miasta Tarnobrzega można zostawić w specjalnych skrzynkach podawczych, znajdujących się w przedsionkach wejść do budynku. Dzień wrzucenia pisma do pojemnika będzie datą jego wpływy.