Tarnobrzeg. Strażnicy miejscy nie musieli interweniować.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Tarnobrzeżanie dostosowali się do zakazów wprowadzonych rozporządzeniem prezesa rady ministrów związanych ze stanem epidemii. Strażnicy miejscy w sobotę świątecznego weekendu interweniowali w minimalnym stopniu.

Mówił komendant Straży Miejskiej w Tarnobrzegu, Robert Kędziora.