Tarnobrzeg. Spotkanie z autorem koncepcji rewaloryzacji Zamku Tarnowskich w Dzikowie.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

„Dzików mój Wawel”, to tytuł najnowszej książki doktora Adama Wójcika – Łużyckiego. Promocja publikacji oraz spotkanie z autorem odbędą się  w środę, 10 maja.

Adam Wójcik – Łużycki, przed laty,  zainspirowany odbudową Wawelu opracował koncepcję rewaloryzacji zamku w Dzikowie.  Opublikował ją w albumie „Zamek w Dzikowie”, w 2000 roku, a następnie jako dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega wcielił w życie.

„Dzików mój Wawel”,  to interesujący opis  przebiegu prac remontowych urozmaicony dziesiątkami zdjęć dokumentujących to jak wyglądał zamek Tarnowskich  w Dzikowie przed robotami, w ich trakcie oraz efekt rewitalizacji.

Mówi doktor Adam Wójcik – Łużycki.

Promocja książki „Dzików mój Wawel”,  oraz spotkanie z jej autorem odbędą się  w najbliższa środę, 10 maja, o godzinie 18.00,  w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ulicy Szerokiej w Tarnobrzegu.