Tarnobrzeg. Spada liczba osób, które oddają krew w Tarnobrzegu.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 Spada liczba osób, które oddają krew w Tarnobrzegu. W ubiegłym roku na zbiórki w punkcie ekipowego poboru krwi w Przychodni Specjalistycznej, przy ulicy 1 Maja  przychodziło średnio po 20 osób. Dane za pierwsze półrocze tego roku mówią o tym, że w dni poboru krwi w Tarnobrzegu, do placówki na 1 Maja przychodzi  po około osiem osób.

– Liczba pobranych donacji krwi sukcesywnie spada w całej Polsce, również w Rzeszowie, ale w Tarnobrzegu jest ona drastyczna – powiedziała nam dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Doktor Ewa Zawilińska zachęca do tego, aby zaglądać na stronę internetową Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tam można znaleźć dokładny plan ekipowego poboru krwi w miejscowościach Podkarpacia.

W Tarnobrzegu, w Przychodni Specjalistycznej przy ulicy 1 Maja krew można oddawać cztery razy w miesiącu. W pierwszy i ostatni piątek miesiąca, a także  w drugi wtorek i trzeci poniedziałek miesiąca.

Do 2012 roku  w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu działał Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa czynny codziennie od poniedziałku do piątku. Ze względu na malejącą ilość pozyskiwanych  w nim jednostek krwi został zlikwidowany. Potem  w Tarnobrzegu krew można było oddawać jedynie raz w miesiącu, następnie dwa razy w miesiącu. Kilka lat temu po rozmowach przedstawicieli centrum krwiodawstwa i działającego na terenie miasta Polskiego Czerwonego Krzyża możliwość oddania krwi zwiększono do czterech dni.