Tarnobrzeg. Samodzielność – Aktywność – Mobilność.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

„Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”, to dwa programy adresowane do osób z niepełnosprawnościami, wspierające ich niezależność oraz ułatwiające podejmowanie aktywności zawodowej.  Do programów tych przystąpiło miasto Tarnobrzeg za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

Program  „Mieszkanie dla Absolwenta” będzie realizowany poprzez zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami samodzielnego mieszkania, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ponoszone w okresie 36 miesięcy.

Celem programu „Dostępne mieszkanie” jest z kolei zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami mieszkania wolnego od barier architektonicznych, a dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego tych barier.

Wnioski o dofinansowanie zadań będzie można składać wyłącznie poprzez System Obsługi Wsparcia SOW. W tym celu niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Wszystkie osoby zainteresowane programem powinny kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, przy ulicy Kopernika 3, tel. 15 856 76 97.

Wnioski można składać do 31.12.2024 r.

Dokumenty programowe:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/