Tarnobrzeg. Są pieniądze na klatkę schodową.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 Są pieniądze na budowę klatki schodowej, bez której Tarnobrzeskim Warsztatom Zajęciowym i Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu przy Alei Niepodległości groziło zamknięcie.

Siedziba placówek funkcjonujących pod auspicjami Tarnobrzeskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną  przez brak funduszy pd lat nie spełniała wymogów przeciwpożarowych.

Podczas ostatniej tarnobrzeskiej sesji miejskiej radni podjęli uchwałę o zmianach w tegorocznym budżecie, a co za tym idzie przekazaniu dotacji celowej  w wysokości  250 tysięcy złotych na wykonanie klatki  przeciwpożarowej do budynku PSONI.

Mówi prezes tarnobrzeskiego koła PSONI, a zarazem kierowniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej Zofia Trochimowicz – Warga.

Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Na WTZ-y przy Alei Niepodległości uczęszcza kilkadziesiąt  osób. Podopieczni korzystają z zajęć między innymi  w pracowniach: przystosowania do życia,  ceramiczno-plastycznej, terapeutyczno-muzycznej, florystyczno-biologicznej, dziewiarsko-hafciarskiej, kulinarnej, krawieckiej, rękodzieła artystycznego. Mają rehabilitację.

Podopiecznymi OREW-u są dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z różnymi sprzężeniami. Obecnie wsparciem i zajęciami  w placówce objętych jest  ponad 80-cioro dzieci.