Tarnobrzeg. Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Rozpoczęła się  dziewiąta edycja Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Do końca sierpnia mieszkańcy mogą zgłaszać projekty do Urzędu Miasta Tarnobrzega. Nowością jest, że wnioski można składać również przez Internet.

Specjalna platforma internetowa służy do przeprowadzania kampanii promocyjnych i tworzenia materiałów promocyjnych,  a także do przeprowadzenia głosowania na projekty złożone przez mieszkańców. Dodatkowo będzie wsparciem w procesie weryfikacji złożonych projektów.

Mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Tarnobrzega Wojciech Lis.

W Tarnobrzegu każde osiedle ma zagwarantowaną realizację przynajmniej jednego projektu małego.

Z kolei szacunkowy koszt projektu dużego jest większy niż 20 tysięcy złotych, ale nie przekracza puli środków przeznaczonych na te kategorię czyli  blisko milion sześćset tysięcy złotych.

Składając projekty duże należy dołączyć do formularza listę poparcia, podpisaną przez 15 mieszkańców. W przypadku projektu małego listę poparcia podpisuje jedynie jeden mieszkaniec osiedla, którego projekt dotyczy.

Głosować będą mogli tylko mieszkańcy Tarnobrzega, niezależnie od wieku. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos oddany na wybrany projekt duży i jeden oddany na wybrany projekt mały.

Rozstrzygnięcie Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego nastąpi  do 10 listopada. Zwycięskie projekty mają być realizowane  w 2022 roku.