Tarnobrzeg. Rozmowy o przyszłości Zwierzyńca.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

O przyszłości tarnobrzeskiego Lasu Zwierzynieckiego rozmawiano podczas dwóch trójstronnych spotkań zainicjowanych przez Nadleśnictwo Nowa Dęba. W planach jest podpisanie porozumienia. Czy do niego dojdzie? Na razie nie wiadomo.

Od kilku lat wokół kompleksu leśnego nazywanego płucami Tarnobrzega wybucha burza medialna. Jest ona związana z pracami jakie na jego obszarze wykonuje zarządca czyli wspomniane nadleśnictwo.  Mieszkańców miasta niepokoi sukcesywne wycinanie drzew w Zwierzyńcu.

W rozmowach brali udział przedstawiciele Nadleśnictwa Nowa Dęba, Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki.

– Każdej ze stron zależy na tym samym, aby ten kompleks leśny nadal pełnił różnorodne funkcje: przyrodnicze, społeczne czy na przykład wodochronne, dlatego kolejno przedstawiamy swój punkt widzenia – mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Dęba, Justyna Długosiewicz.

– To nie są łatwe rozmowy, ale myślę, że prowadzą w dobrą stronę – powiedział prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.

– Naszym zdaniem jedyną słuszną formą ochrony przyrody, która powinna powstać w Zwierzyńcu jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy – przekonuje przedstawiciel Wolnych Rzek. Janusz Wepsięć dodaje, że utworzenie takiej formy ograniczyłoby pozyskiwanie drewna ze Zwierzyńca.

Spotkania mają być kontynuowane.

Las Zwierzyniecki znajduje się w granicach administracyjnych Tarnobrzega. Jest pozostałością po Puszczy Sandomierskiej.

Na zdjęciu tablica informacyjna  w Lesie Zwierzynieckim.