Tarnobrzeg: Rozmawiali o pacjencie onkologicznym

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Konferencja naukowo-szkoleniowa pod tytułem „Pacjent  w centrum uwagi” odbyła się dziś  w murach Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu, przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wydarzenie było inicjatywą wspólną uczelni, Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu oraz Tarnobrzeskiego Oddziału Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Podczas spotkania mówiono o szeroko pojętej opiece nad pacjentem ze skierowaniem szczególnej uwagi na pacjenta onkologicznego. Jedną z prelegentek była doktor nauk o zdrowiu Renata Bajcarczyk, wykładowczyni w PUZ i pracowniczka tarnobrzeskiego szpitala.

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu Grzegorz Juszczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mówił o aktualnych wyzwaniach zdrowia publicznego oraz roli profilaktyki w zapobieganiu chorobom onkologicznym. – Pandemia Covid-19 mocno zmieniła potrzeby zdrowotne. Ludzie z jednej strony zorientowali się, że dbanie o zdrowie daje nam większe szanse w sytuacji kryzysowej, ale z drugiej strony lockdown wpłyną na zwiększenie czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, otyłość, które wpływają na wiele chorób cywilizacyjnych – mówił Grzegorz Juszczyk.

Konferencja naukowo-szkoleniowa jest finansowana przez Unię Europejską.