Tarnobrzeg. Rośnie cena wody i ścieków.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jeden metr sześcienny wody i ścieków w Tarnobrzegu  od września będą kosztowały łącznie o 78 groszy więcej niż dotychczas.

Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przychylił się do wniosku Tarnobrzeskich Wodociągów o zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Tarnobrzega.

Dotychczasowa cena wody miała obowiązywać w Tarnobrzegu do wiosny przyszłego roku. Wniosek spółki o skrócenie obowiązywania zatwierdzonych taryf  wynikał ze zmiany warunków ekonomicznych, na które Tarnobrzeskie Wodociągi nie miały wpływu i których spółka na etapie składania wniosku w w2018 roku nie mogła przewidzieć.

Tłumaczy prezes Tarnobrzeskich Wodociągów, Witold Wiśniewski.

W tej chwili mieszkańcy Tarnobrzega płacą netto za metr sześcienny wody 5 złotych i 18 groszy, a za odprowadzenie metra sześciennego ścieków 6 złotych 19 groszy.