Tarnobrzeg. „Rolnik” rozpoczął współpracę z Izbą Administracji Skarbowej.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W technikum ekonomicznym Zespołu Szkół numer 2  w Tarnobrzegu będą się kształcić przyszli pracownicy administracji celno-skarbowej. Szkoła rozpoczęła współpracę z Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie.  

– Jest to ogromne wyróżnienie, gdyż „Rolnik” jest trzecią szkołą w województwie podkarpackim, z którą Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie podpisała porozumienie i będzie współpracować – powiedziała Bogusława Serwan – Partyńska, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych z ZS nr 2, koordynatorka współpracy z Izbą Administracji Skarbowej.

W ramach innowacji uczniowie technikum ekonomicznego poznają organizację, rolę i zadania Krajowej Administracji Skarbowej oraz wchodzącej w jej skład służby celno-skarbowej.

Mówi kierownik Referatu Komunikacji w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Furman.

Nadkomisarz Monika Jasina z Działu Granicznego Izby Administracji Skarbowej  w Rzeszowie.

Mówi dyrektor Zespołu Szkół numer 2 w Tarnobrzegu Marek Szczytyński.

W dniu podpisania porozumienia uczniowie  wysłuchali wykładu Moniki Jasiny pod tytułem  „Krajowa Administracja Skarbowa wobec kryzysu humanitarnego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę”.