Tarnobrzeg. Roboty na ulicach Zakładowej i Strefowej.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 Trwa budowa dwóch dróg w rejonie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na terenie Tarnobrzega. To dobra informacja dla inwestorów, którzy w strefie mają ulokowane własne firmy.

Prace na siedmiuset metrowym odcinku ulicy Zakładowej mają się zakończyć  w połowie października. Do połowy listopada natomiast powinien zostać zmodernizowany ponad półkilometrowy fragment ulicy Strefowej.

Ulica Zakładowa będzie miała nową nawierzchnię. Wzdłuż trasy budowany jest też chodnik oraz zatoka autobusowa, sieć kanalizacyjna wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe.  Powstanie nowe oświetlenie uliczne. Wartość zadania oszacowano na nieco ponad  dwa miliony  osiemset tysięcy złotych. Na zadanie miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozebrano starą nawierzchnię ulicy Strefowej. Aktualnie trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej.  W efekcie ulica ta zyska nową nawierzchnię i ciąg pieszo-rowerowy. Powstanie też nowe oświetlenie jezdni oraz elementy odwodnienia. Wartość zadania wynosi ponad półtora miliona złotych. Na inwestycję miasto również pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.