Tarnobrzeg. Remont ulicy Orląt Lwowskich.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W Tarnobrzegu trwa przebudowa ulicy Orląt Lwowskich. Jest to droga powiatowa  w kierunku Nowej Dęby. Roboty obejmują odcinek o długości dwóch i pół kilometra.

Mówi naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega, Barbara Trzeciak.

Co jeszcze? Wzmocniona zostanie konstrukcja jezdni. Droga będzie miała nowy asfalt. W planach jest przebudowa chodników i ciągów rowerowo-pieszych, a także odwodnienie, wykonanie obustronnie zjazdów z kostki na posesje przyległe do trasy, przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi oraz budowa i przebudowa zatok autobusowych i peronów przystankowych.

Kierowcy napotkają utrudnienia ale niewielkie. Zapewnia naczelnik Barbara Trzeciak.

Urząd Miasta Tarnobrzega na remont ulicy Orląt Lwowskich otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ponad trzech i pól miliona złotych. Całość inwestycji to koszt ponad siedmiu milionów złotych.

Prace mają zakończyć się w październiku tego roku.