Tarnobrzeg, region. Wystrzegaj się nieuczciwych sprzedawców.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

O tym w jaki sposób powinniśmy się wystrzegać oszustw ze strony nieuczciwych sprzedawców mówiła na naszej antenie Aneta Suchorowska, kierownik Biura Prawnego w Enei Elektrowni Połaniec.

Ekspertka podkreśliła iż należy pamiętać, że umowę możemy zawrzeć nie tylko osobiście podpisując ją przy akwizytorze, ale też możemy podpisać ją telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie.

Przed zawarciem umowy należy dokładnie sprawdzić akwizytora, upewnić się czy faktycznie reprezentuje on sprzedawcę, na którego się powołuje.

Mówi Aneta Suchorowska.

Nieuczciwi sprzedawcy najczęściej kuszą niską ceną usługi. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej często jest tak, że akwizytorzy podają potencjalnemu klientowi jedynie cenę samej energii, a nie informują o cenie jej dystrybucji. Może się też zdarzyć, że pominięte zostaną inne koszty, które finalnie zawyżą rachunek. Sprzedawcy – oszuści straszą nadchodzącymi podwyżkami za prąd namawiając do podpisania aneksu do umowy, który przed nimi uchroni. W rzeczywistości okazuje się, że konsument podpisuje nie aneks tylko nową umowę z innym dostawcą.

Podpisując umowę poza lokalem przedsiębiorstwa czyli na przykład w domu, konsument ma 14 dni na odstąpienie od niej bez podania przyczyny.