Tarnobrzeg: PWSZ będzie kształcić przyszłych psychologów

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu będzie kształcić przyszłych psychologów. Od września uczelnia otwiera pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia.

Jak tłumaczy rektor PWSZ doktor habilitowany Paweł Maciaszczyk, – uczelnia stawia sobie za cel kształcić absolwentów, którzy po ukończeniu studiów nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy. Po sukcesie pielęgniarstwa przyszedł czas na uruchomienie kolejnych specjalności – mówi rektor.

Dlatego uczelnia zwróciła się między innymi do pracodawców z regionu, o ocenę przydatności absolwentów na rynku pracy z kierunków proponowanych. Wybór padł na psychologię:

Studenci będą mogli wybrać jedną z trzech specjalności. Będzie to ekologia życia dzieci i młodzieży, środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim oraz psychologia sądowo penitencjarna.

Szczególnie ostatnia specjalizacja daje spore szanse na zatrudnienie, bowiem na Podkarpaciu mają powstać dwa duże zakłady karne. Jeden w Chmielowie dla ośmiuset kobiet a drugi w okolicy Sanoka dla czterystu mężczyzn.

Na kierunku Psychologia studiować będzie około 40 osób. Jak dodaje rektor Maciaszczyk rekrutacja wciąż trwa, i wciąż pozostała połowa wolnych miejsc na tym kierunku.