Tarnobrzeg. Przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się z prezydentem.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Członkowie organizacji pozarządowych spotkali się z prezydentem Tarnobrzega.  W Tarnobrzeskim Domu Kultury dyskutowano o możliwościach zacieśnienia współpracy. Sposobem na lepszy przepływ informacji, czy sprawną wymianę doświadczeń  miałoby być  utworzenie forum organizacji pozarządowych  złożonego z przedstawicieli  działających na terenie miasta  podmiotów.

Mówi prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.

Ze strony miasta planowane jest powołanie osoby lub komórki zajmującej się pomocą stowarzyszeniom w rozliczaniu  finansowym dotacji, które otrzymały.

W Tarnobrzegu jest około 200 różnych organizacji pozarządowych z czego aktywnie działa kilkadziesiąt.

Kolejne spotkanie ma się odbyć w przyszłym tygodniu.