Tarnobrzeg. Projekt uchwały w sprawie strefy płatnego parkowania do poprawy.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Projekt uchwały prezydenta Tarnobrzega w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta oraz wysokości stawek za parkowanie i sposobu ich naliczania został odesłany do poprawy. Większością głosów zdecydowali o tym radni podczas dzisiejszej sesji miejskiej.

O poprawę projektu  zawnioskował radny  Grzegorz Kiełb   zwracając uwagę, że dokument posiada wady prawne i że uchwałę podjętą w przedstawionej formie uchyli wojewoda.

Założeniem przygotowanej uchwały było usprawnienie ruchu w centrum Tarnobrzega. Wprowadzenie większej rotacji pojazdów  w obrębie Placu Bartosza Głowackiego, ulic przyległych, ulicy Mickiewicza  w kierunku  dworca PKS.

Mówi komendant Straży Miejskiej w Tarnobrzegu, Robert Kędziora.

Dyskusja nad projektem uchwały była burzliwa. Z mównicy padały zdania dosadne i krótkie. Radna Anna Pekar.

Strefa płatnego parkowania nie na taką skalę i nie w proponowanych miejscach. Mówił Radny Łukasz Nowak.

Kierowcy szukający bezpłatnych miejsc postojowych zaczną parkować pod blokami. Stwierdził radny Sławomir Partyka.

– Projekt uchwały w takiej formie godzi w młodych mieszkańców miasta – to zdanie radnego Kamila Kalinki.

Projekt uchwały przewidywał  obowiązywanie strefy płatnego parkowania od 1 sierpnia, rozmieszczenie 35 parkometrów na 18 odcinkach ulic. Strefa obejmowałaby  około 700 miejsc postojowych.