Tarnobrzeg. Powiat za budową drogi S9

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Władze powiatu tarnobrzeskiego podjęły starania o wpisanie do nowej strategii rozwoju województwa podkarpackiego, koncepcji budowy drogi ekspresowej S9 na Podkarpaciu. Dzięki temu trasa będąca obecnie w fazie długoterminowych planów, miałaby szansę na realizację. Aby wzmocnić te starania, stworzony został uproszczony plan przebiegu trasy przez teren powiatu. Droga byłaby między innymi obwodnicą dla Nowej Dęby. Docelowo miałaby połączyć Rzeszów z Radomiem.

– Od lat sobie zdajemy sprawę, że nie ma dogodnego połączenia drogowego pomiędzy tymi dwoma miastami. Jak bardzo jest to potrzebne widać, gdy wyjedziemy z Radomia tłumaczy starosta Jerzy Sudoł.

Plan trasy S9 na terenie powiatu tarnobrzeskiego został poprowadzony po terenach niezamieszkałych. U nas zaczynałaby się ona przy moście w Nagnajowie, następnie biegłaby wzdłuż krajowej 9, aby na wysokości wsi Jadachy odbić do drogi wojewódzkiej 872. Zaplanowaliśmy też 3 węzły – mówi wicestarosta Jacek Rożek.

Jak dodaje starosta, trwają rozmowy z samorządami z Podkarpacia i Świętokrzyskiego przez teren których przebiega obecnie krajowa 9, aby i one lobbowały na rzecz nowej drogi ekspresowej. Pozytywnie o planach starostwa w Tarnobrzegu wypowiadać się ma Urząd Marszałkowski i parlamentarzyści.