Tarnobrzeg, powiat tarnobrzeski. Promesy na przebudowę dróg.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Są pieniądze na przebudowę 700 metrowego odcinka ulicy Zakładowej  w Tarnobrzegu na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziś  w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu wiceminister infrastruktury, Rafał Weber wręczył prezydentowi miasta Dariuszowi Bożkowi promesę na dofinansowanie przedsięwzięcia.  Beneficjentami środków przydzielonych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2019  jest także powiat tarnobrzeski oraz gminy powiatu: Gorzyce, Grębów, Baranów Sandomierski i Nowa Dęba.

Mówi wiceminister Rafał Weber.

W przypadku Tarnobrzega mowa o kwocie ponad dwóch milionów trzystu tysięcy złotych. Całkowity koszt projektu zgłoszonego przez gminę pod nazwą ‚Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu – Etap I’ wynosi blisko cztery miliony złotych. Nieco więcej niż półtora miliona złotych stanowić będzie wkład własny miasta. Prezydent Dariusz Bożek wyraził nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda się wyremontować drogę wiodącą przez strefę do granicy z Nową Dębą.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba otrzymał promesę  w wysokości ponad dziewięciuset tysięcy złotych na drugi etap przebudowy drogi na terenie strefy ekonomicznej. – To są drogi, które dobrze komunikują tereny inwestycyjne, co jest bardzo istotne dla przedsiębiorców – mówi Wiesław Ordon.

Dotacja dla Nowej Dęby stanowi 80% całej wartości przedsięwzięcia. Resztę gmina wyłoży z własnego budżetu.

Promesę w wysokości blisko dwóch milionów złotych otrzymała Gmina Grębów. -Będzie to inwestycja na tworzącym się osiedlu  w Jamnicy – powiedział wójt Gminy Grębów, Kazimierz Skóra.

Dofinansowanie w wysokości ponad miliona złotych ma Gmina Gorzyce. Remontowana będzie ulica Szkolna. Tłumaczy wójt Gorzyc, Leszek Surdy.

Gmina Baranów Sandomierski dostała ponad pół miliona złotych. Mówi burmistrz Baranowa Sandomierskiego, Marek Mazur.

Promesa na trzy zadania drogowe na terenie powiatu została wręczona staroście tarnobrzeskiemu, Jerzemu Sudołowi.

W tym roku  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na Podkarpacie trafiło 310 milionów złotych. Tym  samym rządowy program wsparł 261 zadań gminnych i powiatowych.