Tarnobrzeg. Ponad pól tysiąca posiłków przygotuje Pele Mele dla potrzebujących.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

650 bezpłatnych posiłków dla podopiecznych dwóch tarnobrzeskich placówek przygotuje Restauracja Pele Mele z Tarnobrzega w ramach akcji #TVN Pomagajmy Sobie.

Założeniem inicjatywy TVN Grupa Discovery jest z jednej strony wsparcie pracowników branży gastronomicznej z drugiej zaś osób najbiedniejszych, potrzebujących ciepłego posiłku. Przedsięwzięcie zostało organizowane we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności.

W dniach od 14 do 24 grudnia i w dni świąteczne 25 i 26 grudnia zestawy żywności trafią do tarnobrzeskich: Domu imienia Błogosławionej Matki Teresy przy ulicy Konstytucji 3 Maja,w którym przebywają osoby niepełnosprawne, starsze, chore, wymagające całodobowej opieki oraz do Schroniska dla Bezdomnych przy ulicy Zwierzynieckiej.

Mówi dyrektor Tarnobrzeskiego Banku Żywności, Barbara Turczyk.

Posiłki przygotowywać będzie Restauracja Pele Mele z Tarnobrzega. Tarnobrzeski Bank Żywności wybrał ją spośród 100 punktów gastronomicznych z terenu Podkarpacia, które wyraziły chęć uczestnictwa w inicjatywie i przeszły wstępna weryfikację, spełniając określone warunki akcji. Bank żywności wskazał również placówki, do których zostanie dostarczona pomoc żywnościowa.

Kwota wsparcia dla restauracji wynosi 13 tysięcy brutto. TVN, przy pomocy spółek z Grupy Discovery zgromadzi środki finansowe na przeprowadzenie akcji z emisji specjalnych bloków reklamowych i akcji antenowych.