Tarnobrzeg: Pogrzeb Jana Artura Tarnowskiego, syna ostatniego właściciela Dzikowa

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W najbliższą sobotę, 11 maja, w Tarnobrzegu odbędzie się pogrzeb Jana Artura Tarnowskiego, najstarszego syna ostatniego właściciela Dzikowa.

Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o godzinie 13.00 w kaplicy zamkowej  w Dzikowie. Stamtąd urna z prochami zmarłego zostanie przeniesiona do kościoła O.O.Dominikanów, gdzie o godzinie 14.00 zostanie odprawiona msza święta. Po mszy nastąpi  złożenie urny w rodzinnej krypcie.

Wolą rodziny Jana Artura Tarnowskiego jest, by nie przynosić wieńców i kwiatów, tylko złożyć datki na Dom Pomocy Społecznej w Mokrzyszowie prowadzony przez Siostry Służebniczki. Podopieczni DPS-u będą kwestować przed kościołem.