Tarnobrzeg: PO WER – „Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym atutem“.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu kończy w grudniu realizację przedsięwzięcia „Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym atutem” w ramach projektu „ Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych takich jak nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, kompetencji osobistych, społecznych i kulturowych. Tematem przedsięwzięcia jest system szkolnictwa w Niemczech.

W przedsięwzięciu wzięła udział grupa 16 uczniów technikum ekonomicznego, hotelarskiego i technikum logistyki, którzy pod koniec października b.r. udali się wraz z 2 opiekunami p. Małgorzatą Bator -Kumór – nauczycielem przedmiotów ekonomicznych oraz p. Jolantą Strycharz nauczycielem języka niemieckiego i koordynatorem projektu na tydzień do szkoły Friedrich-List- Schule w Wiesbaden -stolicy niemieckiego kraju związkowego Hesja.

W szkole tej, liczącej dwa tysiące uczniów uczestnicy projektu poznawali system edukacji niemieckiej : hospitowali różne lekcje oraz brali czynny udział w lekcjach języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych.
W ramach zajęć integracyjnych zaprezentowali przygotowane przed wyjazdem materiały promocyjne o Tarnobrzegu i swojej szkole w języku angielskim i niemieckim.
W małych polsko- niemieckich grupach wzięli udział w ciekawym , całodziennym projekcie edukacyjnym z informatyki (wymiana twardego dysku, podłączenie komputera do Internetu, konfiguracja gniazd sieciowych ).Wraz z uczniami z klasy 1193 byli na wycieczce na Neroberg , zakończonej wspólnym obiadem. W ostatnim dniu wizyty w szkole Friedrich-List -Schule odbyło się spotkanie grupy z dziennikarką lokalnej gazety, czego efektem jest artykuł w Wiesbadener Kurier”pt.: „ Deutsch polnische Jugendbegegnung” – „Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży”, który ukazał się 3.11.2021 . W czasie tygodniowej mobilności w Niemczech uczniowie „Rolnika” poznawali zabytki i atrakcje turystyczne takich miast jak Wiesbaden, Frankfurt oraz Moguncja. Uczniowie zostali bardzo dobrze przyjęci zarówno przez kolegów jaki i grono pedagogiczne szkoły Friedrich-List-Schule. Usłyszeli o sobie wiele ciepłych słów . P. dyrektor Michael Thomas chwalił ich przygotowanie do zajęć , zaangażowanie w prace projektowe i kulturę osobistą .
Wcześniejsze działania projektowe uczniów grupy PO WER to m.in.: Konkurs Wiedzy o Niemczech, Konkurs Plastyczny „Typisch deutsch”, przygotowanie przez uczniów materiałów promocyjno- reklamowych i dydaktycznych w języku angielskim i niemieckim takich jak: film o szkole, mini słownik polsko-angielsko -niemiecki „Niezbędnik podróżnika”, ulotka o naszym mieście , ulotka w języku angielskim o ZS nr 2 w Tarnobrzegu, prezentacje PowerPoint na temat systemu szkolnictwa w Polsce i w Niemczech, kurs języka angielskiego oraz kurs języka niemieckiego.
W ramach przygotowania kulturowego do mobilności 16 osobowa grupa uczestników przedsięwzięcia PO WER udała się w ubiegłym roku do Krakowa na całodzienną wycieczkę edukacyjną. W programie wycieczki były zajęcia językowo-kulturowe: warsztaty języka niemieckiego w Instytucie Goethego oraz program oprowadzania po Krakowie przez doświadczonego przewodnika p. Małgorzatę Krzykalską pod kątem związków polsko niemieckich na przestrzeni dziejów na przykładzie wybranych zabytków architektury Krakowa.
Uczestnicy projektu mieli zapewnione ze środków unijnych przygotowanie merytoryczne oraz językowe ,wycieczkę edukacyjną do Krakowa , zakwaterowanie , podróż ,wyżywienie , ubezpieczenie , program zwiedzania a nawet kieszonkowe.
Obecne działania projektowe to upowszechnianie rezultatów przedsięwzięcia wśród młodzieży szkolnej, rodziców , grona pedagogicznego i środowiska lokalnego w lokalnych mediach , na stronie szkoły , szkolnym Facebooku i w spotkaniach bezpośrednich.
Uczniowie dzielą się z innymi rezultatami projektu takimi jak : wykonane przez siebie filmy, foto-kolaże , gazetki oraz prezentacje PowerPoint.
21 grudnia 2021r.odbyła się międzynarodowa lekcja online o tematyce świątecznej – video- konferencja grupy PO WER z uczniami klasy 1193 Friedrich-List-Schule w Wiesbaden.

Kilka wypowiedzi uczennic III klasy technikum ekonomicznego i technikum logistyki :
Wioletta Gałek –jest bardzo zadowolona, że uczestniczyła w tym projekcie …”dowiedziałam się wielu rzeczy o życiu w Niemczech i mogłam zobaczyć piękne zabytki” , „Jestem teraz bardziej otwarta na pracę w grupie międzykulturowej „Najbardziej podobało mi się to „ że mogliśmy na spokojnie porozmawiać z tamtejszymi uczniami o tym co nas faktycznie interesowało i mogliśmy przez to nawiązać z nimi trwałą znajomość.” Zaobserwowała ,że „Niemieckie szkoły są znacznie większe i bardziej zróżnicowane pod względem kulturowości i wieku uczniów. jest także spora różnica w dyscyplinie. Tam uczniowie mają większy respekt wobec nauczyciela”.
Monika również chwali sobie udział w projekcie „ nawiązałam nowe znajomości i dużo dowiedziałam się o Niemczech i landzie Hesja. Nauczyłam się pracować w grupie i rozwinęłam swoje umiejętności komunikacyjne. Podszkoliłam swój angielski oraz jeszcze bardziej wzrosła moja tolerancja wobec innych kultur. Najbardziej podobały mi się zajęcia w szkole, możliwość kontaktu z młodzieżą szkoły przyjmującej , ale na pewno też wycieczki Najbardziej zaskoczyła mnie otwartość młodzieży i to jak bardzo byli dla nas mili. Chcieli nawiązać z nami kontakt , rozmawiali z nami , pytali o nasze zwyczaje w Polsce itp. W przerwach między lekcjami również spędzali z nami czas , opowiadali nam o swojej szkole i życiu w Wiesbaden. Poświęcali nam naprawdę dużo czasu. Na pytanie , czy pojechałaby jeszcze raz na taki projekt mobilnościowy odpowiedziała :”Oczywiście ,że tak, projekty tego typu to świetna okazja na poznanie nowych ludzi i ich kultur, naukę języków obcych i zdobywanie nowych umiejętności, które są przydatne w życiu.

Wiktoria jest również bardzo wdzięczna za to, że mogła wziąć udział tym projekcie. „Dzięki niemu poznałam wiele wspaniałych i wartościowych ludzi.
Pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności w języku angielskim i niemieckim , poznałam system edukacji w Niemczech oraz pokonałam bariery personalne np. rozmowy w obcym języku.
Bardzo podobało mi się to jak zorganizowany został projekt, oprócz nowych znajomości, wiedzy i umiejętności edukacyjnych zobaczyłam również wiele pięknych miejsc i budowli.

Maria opowiada „Jestem bardzo zadowolona, że mogłam pojechać na projekt do Niemiec,, ponieważ mogłam zobaczyć jaki uczniowie z innego kraju mają system nauczania oraz jak potrafią pracować z nami w grupie. Zwiedzaliśmy dużo ciekawych i pięknych miejsc.
Korzyścią, którą wyniosłam z tego projektu to przyjaźnie z niemieckimi kolegami i koleżankami , z którymi mam kontakt do dziś, lepsze porozumiewanie się w języku niemieckim i angielskim.
Najbardziej podobało mi się miasto Wiesbaden , w którym przebywaliśmy przez ten tydzień, ponieważ posiada ono wiele pięknych zabytków (…) . Podobało mi się również to, że uczniowie z tamtej szkoły przyjęli nas bardzo ciepło i opowiedzieli nam jak wygląda życie u nich.”

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji FRSE za zgodę na przedłużenie naszego przedsięwzięcia do końca grudnia b.r. , które z powodu wybuchu pandemii zostało przerwane w marcu 2020r. – tuż przed wyjazdem do Niemiec- mówi Jolanta Strycharz – szkolny koordynator projektu.