Tarnobrzeg. Plac Górnika gotowy.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zakończyła się rewitalizacja Placu Górnika w Tarnobrzegu. Jest to skwer położony przy ulicy Sandomierskiej, przed wjazdem do Parku Dzikowskiego. Dziś dokonano odbioru technicznego trzeciego etapu inwestycji. Zadanie było współfinansowane  z budżetu osiedlowego.

Mówi naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega, Barbara Trzeciak.

Wykonawcą tej części zadania był Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu. Ogólna wartość wszystkich robót wyniosła 143 tysiące złotych, z tego 50 tysięcy złotych pochodziło z budżetu osiedlowego, a pozostałą część pokryto z budżetu miasta.