Tarnobrzeg. Pamiątki po małżeństwie wybitnych geologów już w muzeum siarki.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Pamiątki po małżeństwie wybitnych geologów trafiły do Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu. Profesorowi Stanisławowi Pawłowskiemu i jego małżonce docent, doktor habilitowanej Katarzynie Pawłowskiej zawdzięczamy odkrycie złóż siarki  w rejonie Tarnobrzega.

– Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega  w tym roku kupiło Kolekcje Dzikowską co jest faktem historycznym podnoszącym rangę tej placówki. W tym samym roku, 30-lecia muzeum pozyskaliśmy pamiątki po ludziach, którzy zmienili oblicze Tarnobrzega. To też jest ogromnie ważne – powiedział nam Adam Wójcik Łużycki,  dyrektor Muzeum Polskiego Przemysłu   Siarkowego, które jest oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega.

 Wśród 300 obiektów, którymi od kilku dni dysponuje muzeum siarki są albumy ze zdjęciami, odznaczenia, dyplomy, legitymacje ale też rzeczy nietypowe. Wymienia dyrektor  Adam Wójcik Łużycki.

– To są dowody świadczące o wielkości Państwa Pawłowskich – dodał Adam Wójcik Łużycki.

Pamiątki trafiły do Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu w wyniku postępowania spadkowego prowadzonego po śmierci Katarzyny Pawłowskiej. Przypomnijmy geolog zmarła nieco ponad rok temu w wieku 104 lat. W 1992 roku zmarł profesor Stanisław Pawłowski.