Tarnobrzeg. Ostatnia droga komendanta Kazimierza Warchoła-Wilewskiego.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Pogrzeb założyciela Młodzieżowego Ruchu Oporu w Tarnobrzegu odbył się w piątek w tarnobrzeskim Kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla. Kazimierz Warchoł – Wilewski spoczął na cmentarzu parafialnym.

Urodzony w 1930 roku Kazimierz Warchoł – Wilewski był założycielem i głównym komendantem powstałej w grudniu 1948 roku tajnej organizacji antykomunistycznej o charakterze zbrojnym obejmującej swoim zasięgiem Tarnobrzeg i powiat tarnobrzeski. Jej działalność została rozpracowana i zakończona w listopadzie 1949 roku. Komendant Warchoł Wilewski staną przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Rzeszowie oskarżony o gromadzenie broni amunicji i materiałów wybuchowych. Został skazany na 14 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat oraz przepadek mienia.

Fot. Piotr Welanyk.