Tarnobrzeg: Ostatnia droga hrabiego Pawła Zdzisława Tarnowskiego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W rodowej krypcie Tarnowskich w podziemiach Klasztoru Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu złożono prochy hrabiego Pawła Zdzisława Tarnowskiego – najmłodszego syna hrabiego Artura Tarnowskiego ostatniego właściciela Dzikowa. Paweł Zdzisław Tarnowski zmarł pod koniec stycznia w kanadyjskim Calgary w wieku 81 lat.

Uroczystości żałobne rozpoczęły się w kaplicy Zamku Dzikowskiego, a następnie urna w kondukcie żałobnym została przeniesiona do kościoła Ojców Dominikanów. Mszę odprawił przeor zakonu ojciec Marek Grzelak. Uczestniczyli w niej członkowie rodziny, samorządowcy, delegacja PWSZ w Tarnobrzegu oraz szkoły podstawowej w Tarnowskiej Woli.

Pomimo że Paweł Tarnowski mieszkał za granicą to wspierał szkołę Podstawową w Tarnowskiej Woli oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Tarnobrzegu -Mokrzyszowie. Założony przez niego Związek Rodu Tarnowskich fundował coroczne stypendia dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Wolą rodziny było, aby uczestnicy nie przynosili kwiatów, lecz przekazali datki na rzecz DPSu w Mokrzyszowie.