Tarnobrzeg. Około 300 tysięcy dla Domu Pomocy Społecznej.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Blisko 300 tysięcy złotych otrzymał Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Kurasia w Tarnobrzegu.  Pieniądze  zostaną przeznaczone na łagodzenie skutków choroby COVID-19 oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV2.

Mówi dyrektorka placówki, Maria Wrzos.

Środki finansowe tarnobrzeski DPS otrzymał na mocy umowy zawartej pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, a Gminą Tarnobrzeg. Pieniądze pochodzą  z grantu przyznanego na realizację projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.